De sleutel tot een gedeeld eigendom van een zeer uiteenlopend portfolio van voortreffelijke villa's, chalets en appartementen over de hele wereld. Combineer het bezit van een tweede woning met een luxe, mobiele levensstijl, die u zonder zorgen wordt aangeboden door uw persoonlijke conciërge.

THE HIDEAWAYS CLUB - ONS PRIVACYBELEID

Voorwoord

The Hideaways Club Limited ("Hideaways", "wij" of "we") wil uw privacy graag beschermen en respecteren. We begrijpen dat bezoekers aan deze website vragen kunnen hebben over de vraag of en hoe deze website informatie verzamelt en gebruikt. In dit beleid wordt uiteengezet onder welke voorwaarden de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons ter beschikking stelt, door ons zullen worden gebruikt. Hier informeren we u over de privacyprincipes die op deze website worden gehanteerd.

In het kader van de Data Protection Act uit 1998 ("DPA") is de databeheerder The Hideaways Club Limited, gevestigd op 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Dit beleid bevat algemene en technische details over de stappen die we ondernemen om uw privacyzorgen te respecteren.

Als u na het lezen van dit beleid nog vragen of privacyzorgen heeft, stuur dan een e-mail naar info@thehideawaysclub.com of een brief naar:

The Hideaways Club Limited
Attn: Website Administrator
57/63 Line Wall Road
Gibraltar

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens via uw computer als u deze websites bezoekt en pagina's opvraagt via onze servers. Dit betekent dat wij niets te weten komen over uw naam, uw e-mailadres of andere persoonsgegevens, tenzij u ons deze informatie willens en wetens ter beschikking stelt. Als momenteel gebruikte cookies worden opgeslagen of als u een pagina op onze website opvraagt, registreren onze servers de opgegeven informatie in de HTTP request-header; hieronder vallen het IP-adres, het tijdstip van het verzoek, de URL van het verzoek en andere informatie in de HTTP-header. We verzamelen de informatie in de HTTP request-header om onze website juist te laten functioneren en u de functionaliteiten te kunnen aanbieden die u op deze website ziet. We gebruiken deze informatie ook om beter te kunnen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we de site, de inhoud en de functionaliteiten beter kunnen afstemmen op uw behoefte.

Informatie die we verzamelen en het gebruik ervan.

Wanneer we persoonsgegevens van u moeten verzamelen, bijvoorbeeld wanneer we u een bepaalde dienst aanbieden, kunnen we u vragen om ons vrijwillig de gegevens ter beschikking te stellen die we nodig hebben. Als u uw contactgegevens ter beschikking stelt, bijvoorbeeld wanneer u informatie bij ons aanvraagt, kunnen wij deze contactgegevens gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te houden van aanbiedingen of acties, tenzij u ons verzoekt om dit niet te doen. Wanneer u bijvoorbeeld contactgegevens aan ons ter beschikking stelt bij het aanvragen van informatie, zullen we u vragen om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We zullen uw e-mailadres gebruiken om een bevestiging te sturen en kunnen waar nodig de overige gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, zodat u ons kunt helpen bij de verwerking. We zouden deze gegevens vervolgens gebruiken voor marktanalyses en marketingdoeleinden.

Cookies

We kunnen ook informatie binnenkrijgen over uw algemene internetgebruik via het gebruik van een cookiebestand dat is opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer. "Cookies" bevatten informatie die wordt overgezet naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en om een betere en professionelere dienst te kunnen aanbieden. Sommige cookies zijn essentieel om de site goed te laten werken.

Als u zich bij ons aanmeldt of onze site gebruikt, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken; hierop hebben wij geen invloed.

U kunt cookies blokkeren via uw browserinstellingen; hiermee kunt u instellen dat alle cookies worden geweigerd, of een deel daarvan. Als u uw browser echter zodanig instelt dat alle cookies worden geblokkeerd (inclusief de essentiële cookies) kunt u (delen van) deze site mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies verzenden zodra u onze site bezoekt.

Beveiliging van de overdracht en opslag van informatie

We behandelen de informatie die u ons ter beschikking stelt als vertrouwelijke informatie; deze wordt dientengevolge onderworpen aan de beveiligingsprocedures en -regels van ons bedrijf met betrekking tot de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke informatie. De gegevens die we over u verzamelen kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen op, een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Deze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons werkt. Door uw persoonlijke informatie te verzenden gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle benodigde stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en conform dit beleid worden behandeld.

Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dat heeft gekozen) waarmee u bepaalde delen van onze site kunt bezoeken, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

Helaas is de verzending van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best zullen doen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens die u naar onze site verzendt niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico.

Beschikbaarstelling van informatie aan derden

Hideaways zal uw persoonsgegevens delen met aangesloten bedrijven die direct of indirect worden beheerd door Hideaways of die onder gemeenschappelijke controle van Hideaways staan. Hideaways kan uw gegevens ook ter beschikking stellen aan betrouwbare derden en professionele adviseurs die namens ons handelen. Deze bedrijven hebben geen enkel recht om de informatie die we aan hen ter beschikking stellen te gebruiken voor andere doeleinden dan wat nodig is om ons te adviseren.

Hideaways zal uw persoonsgegevens niet verkopen of overdragen aan andere derden zodat deze hier gebruik van kunnen maken, tenzij u hiervoor toestemming geeft; zie hiervoor de bepalingen elders in dit beleid.
Dit is een EU-website, die onderworpen is aan de wetten in Engeland. Wij zullen zonder uw toestemming persoonsgegevens beschikbaar stellen wanneer we hiertoe worden verplicht door de geldende wet- of regelgeving, of in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling nodig is om onderzoek te doen naar, of bescherming te bieden tegen, activiteiten die schadelijk zijn voor eigenaren, bezoekers, aangesloten partijen of eigendommen van of bij Hideaway (inclusief deze site) of voor anderen. De wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens verschilt per land.

Privacy van kinderen

Deze site is niet bedoeld voor kinderen en wij zullen niet willens en wetens persoonsgegevens van kinderen opvragen of verzamelen.

Overige sites

Deze website kan links bevatten naar websites van geselecteerde derden die voor u interessant kunnen zijn (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of autoverhuurders). Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de inhoud van deze website. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of het cookiegebruik op websites die u vanaf deze website hebt bezocht en op mogelijke niet-Hideaways-websites die u vanaf deze website bezoekt.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.

U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@thehideawaysclub.com of ons een brief te sturen via:

The Hideaways Club Limited
Attn: Website Administrator
57/63 Line Wall Road
Gibraltar

Toegang tot informatie

Op basis van de DPA heeft u het recht om informatie in te zien die over u wordt verzameld. Uw recht op inzicht kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de DPA.

Aanpassingen aan ons privacybeleid

In de toekomst moeten wij mogelijk de privacyverklaring voor thehideawaysclub.com aanpassen. Alle wijzigingen zullen hier worden gemaakt, zodat u altijd weet elke informatie wij verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en of we die aan iemand ter beschikking stellen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2012.

Q1 Why does The Hideaways Club Limited use cookies?

Cookies let us identify the device you are using and how you use our website - but not you personally. They are essential for many features of our website to work, help us identify and resolve errors, monitor web traffic and identify which pages are being used to help us analyse data and improve our site. We only use this information for statistical analysis purposes and they in no way give us any information about you.

The Hideaways Club Limited's cookies' key features allow you to:

• Store and review favourite items added to your 'Shortlists' or 'Travel Planner' from whichever device you choose.

• Check live availability and book your stays.

• Collect information and surveys so The Hideaways Club can learn more about how you use our website and improve your online experience.

• Allow you to share residences you are interested in among your choice of social media channels

The Hideaways Club Limited utilises third-party tracking applications such as Google Analytics to help maintain a better user experience. Google Analytics measures and analyses traffic to the website including unique visitors and information on visitor sessions.

Q2 Managing cookies

Internet Explorer: Select Tools in the top navigation bar in your browser, and go to Options then Privacy to adjust the cookie settings.

Google Chrome: Select Tools in the top navigation bar in your browser, and select Options then the Under the Hood tab, Privacy then Content settings.

Mozilla Firefox: Select Tools in the top navigation bar in your browser, and go to Options, then select Privacy and click on Cookies.

Safari: Select the cog icon in the top navigation bar in your browser and select Preferences, then Security to access cookie options.

To learn more about cookies, visit www.allaboutcookies.org.

call a concierge